VAG GRUBU ODİS ONLİNE BAŞVURU NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Gösterim: 2208
1

Vas5054 arıza tespit cihazı yetkili ve özel servislerde kullanılan arıza tespit cihazıdır. 

Odis ve VasPc yazılımları ile birlikte bilgisayarınıza yüklenen bu yazılım ile birlikte; arıza kodu okuma silme gibi diagnostik işlemlerin tamamını yapmanız mümkündür.
Vas5054+ cihazı bazı işlemler gerçekleştirirken sizlerden yetkili servis şifresi istemektedir. Bu işlemler; parça tanıtma, beyin programlama, anahtar kodlama ve modül programlama gibi özel servis fonksiyonlarıdır.
Vas5054+ arıza tespit cihazı ile bu işlemleri yetkili servis şifresi satın alarak gerçekleştirmeniz mümkündür.
Almanya da kurulan Erwin Portalı tarafından sizlere ücretli olarak satılan bu şifreler Türkiye de Doğuş Group aracılığıyla temin edilmektedir.
Ancak eğer bir ODIS lisansı satın almak istiyor ve/veya güvenlikle ilgili işlemler yapmak istiyorsanız (GEKO erişim yetkisi) bunun için tanımlanacak bir Kurum koduna ihtiyaç bulunmaktadır. Bu başvurunuzla birlikte sizin de bu sayılan işlemlerden biri için Kurum Kodu (Org-ID) talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

Bu süreci en hızlı ve en doğru şekilde sonuçlandırmak için talebinizin açıkça yazılı olduğu imzalı bir başvuru dilekçesi ile beraber aşağıda listelenen evrakların tamamlanarak eksiksiz bir şekilde aşağıda belirtilen adrese en geç 30 iş günü içinde gönderilmesi gerekmektedir. Evraklarda eksiklik olması durumunda tarafınıza bilgi verilecek ve evraklar tamamlanana kadar başvurunuz işleme alınmayacaktır.

Evrakların gönderileceği kişi ve adres:
İlgili kişi: Rüçhan Becan
Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş.
Anadolu Cad. No:22   41420
Çayırova / KOCAELİ


Kurum Kodu (Org-ID) başvurusu için gerekli evraklar:
•       İmzalı Başvuru Dilekçesi
•       Başvuru sahibinin  Şirket Kuruluş ve Güncel Ortaklık Yapısını Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Nüshaları 
•       Şirket Vergi Levhası
•       Şirket hissedarlarının her birinin ayrı ayrı adli sicil kaydı
•       Başvuru sahibinin  iletişim bilgileri (Telefon, e-posta adresi, faks, web adresi vs..)
•       Servis faaliyeti verdiğini gösterir (Tacirse) Ticaret Sicil Memurluğu  veya (esnafsa) Esnaf-Sanatkar Odalarından alınan Faaliyet Belgeleri 
•       Başvuru sahibinin  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Şirket hissedarlarının ve imza yetkilisi yöneticilerin)
•       Başvuru sahibinin  İmza Beyanname ve Sirküleri
•       Kişisel Veri Gizlilik formunun doldurulması (mail ekinde – boş bırakılan yerlere şirketin tam ünvanı yazılmalı)
•       İmzalı doğruluk beyanı (mail ekinde)


Yukarıda belirtilen evrakların eksiksiz ve doğru olarak gönderilmesinin ve yapılacak değerlendirmenin ardından firmanız için bir kurum kodu tanımlanacak ve tarafınıza iletilecektir. 

Bu aşamadan sonra güvenlikle ilgili işlemler yapma talebiniz (GEKO erişim yetkisi) olması durumunda ayrıca GEKO erişim yetkisi istenen her bir kişi için aşağıdaki evrakların gönderilmesi ve aşağıda belirtilen ücretlerin ödenmesi talep edilecektir.

Yetki istenen her kişi için ayrı ayrı olmak üzere; 
•       GEKO Başvuru Formu (ayrıca gönderilecektir)
•       Hizmet dökümü 
•       İşe giriş bildirgesi
•       Çalışma belgesi (Şirket kaşeli ve yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı)
•       Adli Sicil kaydı
•       İmza beyannamesi (Noter onaylı)
•       Nüfus cüzdanı fotokopisi
•       Yetki talep edilen ilk kişi için 1800 €+KDV, sonraki her bir kişi için 150 €+KDV aktivasyon bedeli (her marka için ayrı talep edilecektir)

Her ODIS cihazı için ayrı ayrı olmak üzere ;
•       VPN bağlantısı için yazılım kurulum bedeli 200 € + KDV (cihaz başına)
•       VPN bağlantı bedeli 200 € + KDV / ay (cihaz başına)